Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Misyon Vizyon

       Misyon:   
     Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin artırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermeyi görev saymıştır.      


       Vizyon:           
     Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır.                                                                                                                                                    
Menüyü Kapat