Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Mevzuat

    Kanunlar ve KHK lar
                 
1-124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=124&MevzuatTur=4&MevzuatTertip=5
2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4735&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
4-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
5-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
6-Damga Vergisi Kanun
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=488&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
7-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
8-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6331&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
9-657 Devlet Memurları Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
 

 

Yönetmelikler ve Tebliğler            
                           
1-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği            
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14742&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5            
2-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği            
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12916&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5            
3-Kamu İhale Genel Tebliği            
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13354&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5            
4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği            
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5            
5-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38547&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5          
             
Menüyü Kapat